Jan van Galenstraat 17, 3115 JG, Schiedam
010 43 43 854
info@indupak.nl

Privacy

Download: Privacy verklaring

 

Privacy verklaring
Dit is de privacy verklaring van Indupak.

Indupak staat al ruim 40 jaar voor kwaliteit in export verpakkingen. Wij verpakken voor vele diverse opdrachtgevers met een team van 15 verpakkers.  Het grootste deel van de verpakkingen voeren we uit op locatie, bij de producent van de goederen.

Respect voor privacy van onze klanten en een zorgvuldige omgang met de persoonsgegevens zien we als belangrijk onderdeel van de betrouwbaarheid van onze producten en diensten. In deze privacyverklaring vindt u de informatie over welke persoonlijke gegevens wij verwerken en met welk doel. De bewaarperiode van de persoonsgegevens en uw rechten. 

De persoonsgegevens die wij verstrekken en registreren zijn van onze kanten, potentiële klanten en partijen bij wie wij zaken en/ of diensten inkopen (de leveranciers). Wij verzamelen alleen persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

De persoonlijke gegevens die Indupak verwerkt
– Bedrijfscontactgegevens, waaronder naam, adres, e-mailadressen, telefoonnummers, BTW nummer

– Gegevens van directeuren (en andere gelieerde personen), waaronder naam, mobiel telefoonnummer, email adres.
– bankgegevens van onze leveranciers om de betalingen te kunnen verrichten.

Het doel van het verwerken van de persoonsgegevens
Voor (potentiële) klanten/ opdrachtgevers
De gegevens die u ons verstrekt, die wij verwerken en gebruiken zijn noodzakelijk om een eventuele opdracht voor u uit te voeren.
Wij gebruiken allereerst de gegevens om u een passende offerte te kunnen toe sturen. Wanneer u klant bent, hebben wij de gegevens nodig om de opdracht uit te kunnen voeren, te kunnen factureren en goed met u te kunnen communiceren.

Voor (potentiële) leveranciers/ opdrachtnemers
De persoonsgegevens die u ons verstrekt zijn noodzakelijk voor de sluiting en uitvoering van een eventuele overeenkomst. Bij inkoop is dat nodig om u onze wensen kenbaar te maken, een bestelling bij u te kunnen plaatsen, uw facturen te kunnen betalen en om goed te kunnen communiceren met elkaar.

Gegevens doorgeven aan derde partijen
Om een opdracht goed uit te kunnen voeren, is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens moeten verstrekken aan derde partijen. Dit zijn partijen die onderdelen, producten, materialen, diensten leveren ten dienste om de opdracht van u goed uit te kunnen voeren.

Wij maken gebruik van een extern programma voor onze verkoop- en inkoop administratie. In dit programma zijn ook een deel van de persoonsgegevens verwerkt.  Dit is noodzakelijk om de facturering goed te laten verlopen. 

Beveiliging en bewaarperiode van de persoonsgegevens
Wij hebben passende beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen. We hebben passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot de persoonsgegevens te beperken. Alleen noodzakelijke personen hebben toegang tot de gegevens, de toegang tot de gegevens zijn afgeschermd.

Wij bewaren gegevens niet langer dan noodzakelijk. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om opdrachten voor u te kunnen uitvoeren of om bij leveranciers opdrachten, bestellingen te plaatsen.  Een uitzondering hierop zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons verplicht. 

Wij bewaren onze administratie in elk geval zeven jaar, dat komt overeen met de periode waarbinnen wij verplicht zijn onze administratie te bewaren voor de Belastingdienst.

Uw rechten
U heeft het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken, in te zien. Daarnaast heeft u het recht om de verwerking van persoonsgegevens te laten corrigeren, blokkeren of verwijderen.

Als u uw persoonsgegevens in wilt zien dan kunt u contact opnemen. Hier kunt u tevens terecht als u opmerkingen of vragen hebt over deze privacy verklaring.

Indupak B.V.
Jan van Galenstraat 17
3115 JG Schiedam

Email: info@indupak.nl
Tel: 010-4343854